top of page

projecte                      

logo_REHABITA_edited.png

El projecte ReHabita! neix amb la triple finalitat d’aportar solucions al context global d’emergència climàtica, al creixent problema de manca d’habitatge i al progressiu deteriorament d'edificacions d’alt valor patrimonial del territori rural

Habitatge.png
Habitatge3.png
Habitatge4.png

mancahabitatge

El creixent problema de manca d’habitatge de la comarca i l’envelliment progressiu de les seves edificacions d’alt valor patrimonial en un context majoritàriament rural són els principals factors que determinen la motivació del projecte reHabita!

emergenciaclimatica

El projecte reHabita! preten adaptar i habilitar els habitatges existents a les necessitats actuals i rehabilitar-los de manera conscient i amb criteris de sostenibilitat com a primer pas per a la transició energètica en el sector de la construcció.

rehabilitacioconscient

La principal missió del projecte reHabita! serà vetllar per la integració de criteris de rehabilitació conscient basats en els principis de la bioconstrucció, l’arquitectura saludable i ecològica i les energies renovables.

ECOCLAYbase.png

Com puc finançar-ho?

Estàs de sort!

Les actuacions de rehabilitació energètica integral estan subvencionades pels diferents “Programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Fons Europeu Next Generation

i poden financiar fins a

18.800

per habitatge

Com puc acollir-m'hi?

Reduint un
la demanda energètica
del teu habitatge

35%

Reduint un 
el consum d'energia no renovable del teu habitatge

3O%

AILLAMENTS.png

Substitució de finestres simples per doble envidrament

i roptures de ponts tèrmics

Addició d'aïllament tèrmic en l'envolupant de l'edifici (façanes, cobertes i contacte amb el terreny)

Substitució de sistemes fòssils

de producció energètica per energies renovables

Aplicació de sistemes de distribució de l'energia

per radiació

logos_Singulars.png
bottom of page