Projecte d'urbanització de la Plaça del Castell de Jafre

Autor

Promotor

Situació

Any

Tipus d'obra

Estat

Lluerna Arquitectura

Ajuntament de Jafre

Jafre (Girona)

2019

Urbanització i espai públic

Pendent d'execució

Emplaçament.jpg
esquemes.jpg
planta.jpg
Plaça de Castell
seccions.jpg