Habitatge cooperatiu a Solsona

Autor

Promotor

Situació

Any

Tipus d'obra

Estat

Lluerna Arquitectura

Col·lectiu privat (cohabitatge)

Solsona

2019

Rehabilitació integral

Projecte en redacció

U_lluerna_emplaçament Model (2).jpg
façana2.jpg
façana.jpg
eixida.jpg