Estudi d'arquitectura cooperativa a Solsona

Autoria

Promotor

Fotografia

Situació

Any

Tipus d'obra

Estat

Lluerna Arquitectura

Privat

Sergi Tabueña

Solsona

2018

Rehabilitació

Construït