© 2019

LLUERNA ARQUITECTURA SCCL

Plaça Sant Joan, 18, baixos, 25280, Solsona  

estudi@lluernaarquitectura.cat

QUE FEM?

Reformes

Edificacio

Interiors

Exteriors

?

T'ajudem

Assessorament

Estudis de Feng Shui

Valoracions tècniques

Redistribució d'espais

Altres consultes

Interiorisme

Disseny d'interiors

Disseny de mobiliari

Redistribució d'espais

Projectes de mobiliari

L’estudi desenvolupa els projectes amb una filosofia respectuosa, utilitzant estratègies per minimitzar l’impacte ambiental i paisatgístic, així com vetllar per la preservació i posada en valor del patrimoni històric amb una visió creativa, fresca i rigorosa.

Establim un enfoc arquitectònic alternatiu basat en el respecte pel medi ambient, la sostenibilitat, l’aprofitament de recursos bioclimàtics, l’eficiència energètica, i la utilització de materials naturals de baix impacte ambiental.

ARQUITECTURA sostenible

Oferim un nou model d'arquitectura, inexistent fins ara a les comarques centrals, basat en valors de cooperativisme i economia social.

La taula de treball sempre esdevé un espai de debat, on s'incorporen col·laboradors d’altres disciplines per enriquir les perspectives pròpies i assolir uns resultats millors en els projectes.

Fomentem processos participatius com a eina enriquidora de coneixements i opinió, posant els propis al servei d’una societat millor.

ARQUITECTURA cooperativa

La nostra arquitectura segueix una línia arquitectònica coherent amb els valors cooperatius, basats en el compromís social i la consciència ambiental.

Els nostres projectes fomenten materials de proximitat, d'origen i producció respectuosos, naturals i de baix impacte ambiental, aplicant tècniques de bioconstrucció que milloren el nostre benestar i el nostre entorn. Al mateix temps contribuïm en la reactivació de les economies i serveis locals.


 

ARQUITECTURA de proximitat

Urbanisme

Espais públics

Espais privats exteriors

Paisatgisme i jardineria

Plans i informes urbanístics

Obra nova

Habitatges

Equipaments

Passive House

Altres edificacions

Informes tècnics

Eficiència energètica (CEE)

Inspecció tècnica (ITE)

Cèdules d'habitabilitat

Llicències d'activitat

Rehabilitació

Reformes parcials i integrals

Patrimoni històric

Millores energètiques

Reforços estructurals